ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: B

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Bachelierproces
badekar kurven
Bagai's Y1 statistik
Bahadur effektivitet
balanceret bootstrap
balanceret differens
båndbredde
bandit problemer
Barnards Monte Carlo test
Barndorff-Nielsens formel
Bartholomew's problem
Bartlett forhold
Bartlett-Dianandas test
Bartlettkorrektion
Bartlett-Lewismodel
Bartlett's matrix-identitet
Bartlett's nedbrydning
Bartlett's test af anden orden interaktion
Bartletts test
base at vende test
basis
basisstikprøve
basisvægt
Basus sætning
Bates-Neymanmodel
batteri af test
Baules segmentationsdeling
Bayes' beslutning regel
Bayes informationkriterium
Bayes' løsning
Bayes' postulat
Bayes sætning
Bayes' strategi
Bayesestimation
Bayesfaktor
Bayesiansk inferens ved hjælp af Gibbs sampling
Bayesiansk inferens
Bayesiansk interval
Bayesiansk konfidensinterval
Bayesiansk netværk
Bayesianske overlevelse model
Bayesianske sandsynlighed punkt
Bayesrisiko
BCa konfidensinterval
Beall-Rescia generalisering af Neyman's distribution
bearbejdningsfejl
Bechhofer ligegyldighed zone metode
bedre samme rækkefølge bias estimator
bedste asymptotisk normal estimator
bedste estimator
bedste kritiske region
bedste lineære saglig estimator
bedste pasform
begivenhed historikdata
begrænset fuldstændighed
begrænset randomisering
begrænset sekventiel stikprøveplan
begrænset sekventiel t-test
begrænsning
behandling
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensmetode
bekræftende faktor analyse
beliggenhed
Bellman-Harrisproces
Berans test
Bergeulighed
Berkeley Madonna
Berkson fejlmodel
Berksonian linje
Berkson's fejlslutning
Bernoulli gang
Bernoulli numre
Bernoulli polynomium
Bernoulli variation
Bernoullifordeling
Bernoulliforsøg
Bernoullis sætning
Bernsteins sætning
Bernsteinulighed
Berryulighed
beskidt data
beskrivende indeks
beskrivende statistik
beskrivende undersøgelse
beslutning funktion
beslutning regel
beslutningsteori
Bessel funktioner
Bessel funktionfordeling
Besselkoreektion
beta sandsynlighed plot
beta-binomialfordeloing
betafordeling
beta-gammafordeling
betakoefficienter
betalingsmatrice
beta-Stacyfordeling
beta-Whittlefordeling
betingede overlevende funktion
betingede potensfunktion
betingede statistik
betingede test
betinget fejlrate
betinget fordeling
betinget Gaussfordeling
betinget inferens
betinget likelihood
betinget logistiskregression
betinget maximum likelihood
betinget middelværdi
betinget regression
betinget saglig estimator
betinget sandsynlighed
betinget uafhængighed
betinget
betingningsprincip
Bhattacharyya grænser
Bhattacharyya's afstand
Bickel-Hodgesestimator
Bienaymé-Tchebychevulighed
bilaterale eksponentiel
bilineærmodel
bimodal fordeling
binære data
binære eksperiment
binære sekvens
binære tidsseriedata
Binghamfordeling
binomial indeks dispersion
binomial sandsynlighedsfordeling papir
binomial variation
binomialfordeling
bioækvivalens test
bioinformatik
biologisk styrkebestemmelse
biometriske funktioner
biostatistik
bipolar faktor
Birnbaum-Raymond-Zuckermanulighed
Birnbaum-Saundersfordeling
Birnbaum-Tingeyfordeling
Birnbaumulighed
biserial korrelation
Bissingerfordeling
bit
Black-Scholes formel
Blackwells sætning
blændende
Blakemankriterium
blandet strategi
blandet strategi
blandetfordeling
blandetmodel
blanding af fordelinger
blok
Blommetode
Blumapproksimation
Blum-Kiefer-Rosenblatt uafhængighed test
BMDP
BMI
Bock's tre komponent model
boks og knurhår plot
Bonferronisregel
Bonferroniulighed
Boolean faktoranalyse
Boole-Bonferroni-Fréchetulighed
Booles ulighed
bootstrap metoder
bootstrap sammenlægning
bootstrap test
Borel-Cantellifordeling
Borel-Tannerfordeling
Borgesapproksimation
bortfald
bortfald
Bose-Einstein statistik
Bosefordeling
Bowleyindex
box plot
Box test
Box-Coxtransformation
Box-Jenkinsmodel
Box-Jenkinsmodel
Box-Müllertransformation
Bradford Hill's retningslinjer
Bradfordfordeling
Bradley-Terry model
Brandt-Snedecormetode
Bravais korrelationskoefficient
Breslow-Days test
Breslowestimator
Brownmetode
Brown-Mood procedure
Brownsk bevægelse
Brownsk bro
Brucetonmetode
Brunks test
bruttodeterminationskoefficient
bruttokorrelation
bruttovarians
bue sinus transformation
Buffon's nål
bulkopsamler
Burkes sætning
Burkholderapproksimation
Burrfordeling
Butler-Smirnovs test
Buys Ballottabel
byte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page