ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: A

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

Abbe-Helmertkriterium
Abbekriterium
åben sekventiel stikprøveplan
åbent spørgmål
åbne klasser
abnormalitet
absolut differens
absolut fejl
absolut hyppighed
absolut middelret/central estimator
absolut moment
absolutrisiko
absolutte mål
absorberende barriere/tilstand
absorberende markovkæde
absorberende region
absorberende tilstand
absorption distributioner
accelererede liv afprøvning
accelereret test
acceptabelt kvalitetsniveau [den tillfredsstillende kvalitet]
acceptabelt pålidelighed niveau
acceptgrænse
acceptområde
ad hoc test
additive betyder
Adèsfordeling
adfærdsmæssige beslutning funktion
ækvinormalfordeling
ækvivalensklasse
ækvivalenstest
ækvivalent dosis
ændre punkt estimator
ændre punkt estimator
ændre punkt problem
ændre punkt
ætiologisk fraction
afbalanceret factorial eksperimentelle design
afbalanceret gentagne replikation
afbalanceret gitter kvadrat
afbalanceret prøve
afbalanceret ufuldstændig blok
afbrudt inspektion
affinitet
afgang proces
afgørelse plads
afgørende korrelation
afhængig variabel
afhængighed
afledt statistik
afrunding
afstand foranstaltninger
afstand
afstandfordeling
afstumpning
afvigelse
afvigelser med samme fortegn
afvigende observation
afvisende prøvetagning
Agostinos test
AIC
Aitkenestimator
Ajnes An-test
Akaike's informationskriterium
akkumulerede afvigelse
akkumulerede proces
aksial distribution
aktuelle status data
alder-periode-kohorte effekter
aldersbetinget filialer proces
aldersbetinget fødsel og død proces
alder-sex-justeret på
alders-justeret på
aldersspecifik dødelighed
aldersspecifik sats
aldersspecifikke dødelighed
aldrende distribution
alfabet
algoritme
alias
allel
all-mulig-delmængder regression
alpha indeks
Alter periodogram
alternativ hypotese
amplitude
analog computer
analytiske regression
analytiske tendens
analytiske undersøgelse
ancillær information
ancillær stikprøvefunktion
Anderson-Darling teststørrelse
Andersons klassificering statistik
angreb sats
anisotrope distribution
ankomstfordeling
Anosovs sætning
Ansari-Bradley spredningtest
Anscombe resterende
ante-afhængighed model
antitetiske transformeringer
antitetiske variable
aperiodisk tilstand
aplitudekvotient
aposteriori sandsynlighed
approksimationfejl
apriori sandsynlighed
Aranda-Ordazmodel
ARCH-model
arcussinus fordeling
arealudvælgelse
Arfwedsonfordeling
ARIMA-proces
aritmetisk gennemsnit
aritmetiskfordeling
årlige maksimale metode
ARMA proces
ARMA-proces
Armitage's begrænset udbud
Arnoldfordeling
årsag særlige fare funktion
arsags-/forklarende variabel
årsagsvariabel
årsrate maksimale metode
ASN funktion
Aspin-Welch test
associeret klasse
asymmetrisk test
asymmetriske faktordesign
asymmetriskfordeling
asymptotisk √n-objektiv estimator
asymptotisk Bayes procedure
asymptotisk effektive estimator
asymptotisk efficiens
asymptotisk fordeling
asymptotisk lokalt optimal design
asymptotisk normalfordeling
asymptotisk saglig estimator
asymptotisk stærkeste test
asymptotisk stationære
asymptotisk subminimax
asymptotiske relative effektivitet
asymptotiske standardafvigelse
asymptotiske test
atom
atypiske karakteristiske
auto-katalytiske kurven
autokorrelation
autokorrelationfunktion
autokorrelationskoefficient
autokovarians generere funktion
autokovarians
autokovariansfunktion
automatisk interaktion afsløring
automatisk model valg
autonome ligninger
autoregression
autoregressiv model
autoregressiv proces
autoregressiv serie
autoregressiv transformation
auto-spektret

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page