ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Danish: Full list

Full list Num  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

0-1 variabel
2 x 2 tabel
Abbe-Helmertkriterium
Abbekriterium
åben sekventiel stikprøveplan
åbent spørgmål
åbne klasser
abnormalitet
absolut differens
absolut fejl
absolut hyppighed
absolut middelret/central estimator
absolut moment
absolutrisiko
absolutte mål
absorberende barriere/tilstand
absorberende markovkæde
absorberende region
absorberende tilstand
absorption distributioner
accelererede liv afprøvning
accelereret test
acceptabelt kvalitetsniveau [den tillfredsstillende kvalitet]
acceptabelt pålidelighed niveau
acceptgrænse
acceptområde
ad hoc test
additive betyder
Adèsfordeling
adfærdsmæssige beslutning funktion
ækvinormalfordeling
ækvivalensklasse
ækvivalenstest
ækvivalent dosis
ændre punkt estimator
ændre punkt estimator
ændre punkt problem
ændre punkt
ætiologisk fraction
afbalanceret factorial eksperimentelle design
afbalanceret gentagne replikation
afbalanceret gitter kvadrat
afbalanceret prøve
afbalanceret ufuldstændig blok
afbrudt inspektion
affinitet
afgang proces
afgørelse plads
afgørende korrelation
afhængig variabel
afhængighed
afledt statistik
afrunding
afstand foranstaltninger
afstand
afstandfordeling
afstumpning
afvigelse
afvigelser med samme fortegn
afvigende observation
afvisende prøvetagning
Agostinos test
AIC
Aitkenestimator
Ajnes An-test
Akaike's informationskriterium
akkumulerede afvigelse
akkumulerede proces
aksial distribution
aktuelle status data
alder-periode-kohorte effekter
aldersbetinget filialer proces
aldersbetinget fødsel og død proces
alder-sex-justeret på
alders-justeret på
aldersspecifik dødelighed
aldersspecifik sats
aldersspecifikke dødelighed
aldrende distribution
alfabet
algoritme
alias
allel
all-mulig-delmængder regression
alpha indeks
Alter periodogram
alternativ hypotese
amplitude
analog computer
analytiske regression
analytiske tendens
analytiske undersøgelse
ancillær information
ancillær stikprøvefunktion
Anderson-Darling teststørrelse
Andersons klassificering statistik
angreb sats
anisotrope distribution
ankomstfordeling
Anosovs sætning
Ansari-Bradley spredningtest
Anscombe resterende
ante-afhængighed model
antitetiske transformeringer
antitetiske variable
aperiodisk tilstand
aplitudekvotient
aposteriori sandsynlighed
approksimationfejl
apriori sandsynlighed
Aranda-Ordazmodel
ARCH-model
arcussinus fordeling
arealudvælgelse
Arfwedsonfordeling
ARIMA-proces
aritmetisk gennemsnit
aritmetiskfordeling
årlige maksimale metode
ARMA proces
ARMA-proces
Armitage's begrænset udbud
Arnoldfordeling
årsag særlige fare funktion
arsags-/forklarende variabel
årsagsvariabel
årsrate maksimale metode
ASN funktion
Aspin-Welch test
associeret klasse
asymmetrisk test
asymmetriske faktordesign
asymmetriskfordeling
asymptotisk √n-objektiv estimator
asymptotisk Bayes procedure
asymptotisk effektive estimator
asymptotisk efficiens
asymptotisk fordeling
asymptotisk lokalt optimal design
asymptotisk normalfordeling
asymptotisk saglig estimator
asymptotisk stærkeste test
asymptotisk stationære
asymptotisk subminimax
asymptotiske relative effektivitet
asymptotiske standardafvigelse
asymptotiske test
atom
atypiske karakteristiske
auto-katalytiske kurven
autokorrelation
autokorrelationfunktion
autokorrelationskoefficient
autokovarians generere funktion
autokovarians
autokovariansfunktion
automatisk interaktion afsløring
automatisk model valg
autonome ligninger
autoregression
autoregressiv model
autoregressiv proces
autoregressiv serie
autoregressiv transformation
auto-spektret
Bachelierproces
badekar kurven
Bagai's Y1 statistik
Bahadur effektivitet
balanceret bootstrap
balanceret differens
båndbredde
bandit problemer
Barnards Monte Carlo test
Barndorff-Nielsens formel
Bartholomew's problem
Bartlett forhold
Bartlett-Dianandas test
Bartlettkorrektion
Bartlett-Lewismodel
Bartlett's matrix-identitet
Bartlett's nedbrydning
Bartlett's test af anden orden interaktion
Bartletts test
base at vende test
basis
basisstikprøve
basisvægt
Basus sætning
Bates-Neymanmodel
batteri af test
Baules segmentationsdeling
Bayes' beslutning regel
Bayes informationkriterium
Bayes' løsning
Bayes' postulat
Bayes sætning
Bayes' strategi
Bayesestimation
Bayesfaktor
Bayesiansk inferens ved hjælp af Gibbs sampling
Bayesiansk inferens
Bayesiansk interval
Bayesiansk konfidensinterval
Bayesiansk netværk
Bayesianske overlevelse model
Bayesianske sandsynlighed punkt
Bayesrisiko
BCa konfidensinterval
Beall-Rescia generalisering af Neyman's distribution
bearbejdningsfejl
Bechhofer ligegyldighed zone metode
bedre samme rækkefølge bias estimator
bedste asymptotisk normal estimator
bedste estimator
bedste kritiske region
bedste lineære saglig estimator
bedste pasform
begivenhed historikdata
begrænset fuldstændighed
begrænset randomisering
begrænset sekventiel stikprøveplan
begrænset sekventiel t-test
begrænsning
behandling
Behrens-Fisher problem
Behrens-Fisher test
Behrensmetode
bekræftende faktor analyse
beliggenhed
Bellman-Harrisproces
Berans test
Bergeulighed
Berkeley Madonna
Berkson fejlmodel
Berksonian linje
Berkson's fejlslutning
Bernoulli gang
Bernoulli numre
Bernoulli polynomium
Bernoulli variation
Bernoullifordeling
Bernoulliforsøg
Bernoullis sætning
Bernsteins sætning
Bernsteinulighed
Berryulighed
beskidt data
beskrivende indeks
beskrivende statistik
beskrivende undersøgelse
beslutning funktion
beslutning regel
beslutningsteori
Bessel funktioner
Bessel funktionfordeling
Besselkoreektion
beta sandsynlighed plot
beta-binomialfordeloing
betafordeling
beta-gammafordeling
betakoefficienter
betalingsmatrice
beta-Stacyfordeling
beta-Whittlefordeling
betingede overlevende funktion
betingede potensfunktion
betingede statistik
betingede test
betinget fejlrate
betinget fordeling
betinget Gaussfordeling
betinget inferens
betinget likelihood
betinget logistiskregression
betinget maximum likelihood
betinget middelværdi
betinget regression
betinget saglig estimator
betinget sandsynlighed
betinget uafhængighed
betinget
betingningsprincip
Bhattacharyya grænser
Bhattacharyya's afstand
Bickel-Hodgesestimator
Bienaymé-Tchebychevulighed
bilaterale eksponentiel
bilineærmodel
bimodal fordeling
binære data
binære eksperiment
binære sekvens
binære tidsseriedata
Binghamfordeling
binomial indeks dispersion
binomial sandsynlighedsfordeling papir
binomial variation
binomialfordeling
bioækvivalens test
bioinformatik
biologisk styrkebestemmelse
biometriske funktioner
biostatistik
bipolar faktor
Birnbaum-Raymond-Zuckermanulighed
Birnbaum-Saundersfordeling
Birnbaum-Tingeyfordeling
Birnbaumulighed
biserial korrelation
Bissingerfordeling
bit
Black-Scholes formel
Blackwells sætning
blændende
Blakemankriterium
blandet strategi
blandet strategi
blandetfordeling
blandetmodel
blanding af fordelinger
blok
Blommetode
Blumapproksimation
Blum-Kiefer-Rosenblatt uafhængighed test
BMDP
BMI
Bock's tre komponent model
boks og knurhår plot
Bonferronisregel
Bonferroniulighed
Boolean faktoranalyse
Boole-Bonferroni-Fréchetulighed
Booles ulighed
bootstrap metoder
bootstrap sammenlægning
bootstrap test
Borel-Cantellifordeling
Borel-Tannerfordeling
Borgesapproksimation
bortfald
bortfald
Bose-Einstein statistik
Bosefordeling
Bowleyindex
box plot
Box test
Box-Coxtransformation
Box-Jenkinsmodel
Box-Jenkinsmodel
Box-Müllertransformation
Bradford Hill's retningslinjer
Bradfordfordeling
Bradley-Terry model
Brandt-Snedecormetode
Bravais korrelationskoefficient
Breslow-Days test
Breslowestimator
Brownmetode
Brown-Mood procedure
Brownsk bevægelse
Brownsk bro
Brucetonmetode
Brunks test
bruttodeterminationskoefficient
bruttokorrelation
bruttovarians
bue sinus transformation
Buffon's nål
bulkopsamler
Burkes sætning
Burkholderapproksimation
Burrfordeling
Butler-Smirnovs test
Buys Ballottabel
byte
Camp-Meidelulighed
Camp-Paulsonapproksimation
Canberra metrisk
Canmpbells sætning
Cantelliulighed
Cantor-type distributioner
Capons test
Carlemankriterium
Carliindex
case-kontrol undersøgelse
Cauchyfordeling
Cauchy-Schwarz ulighed
cellehyppighed
cellemodel
censurering
center (med en rækkevidde)
central estimator
central faktor øjeblikke
central plads teori
centrale grænseværdisætning
centralmoment
centralt test
centroidmetode
Champernownefordeling
chance tvang
chance variation
Chapman-Kolmogorovs segmentationsdeling
Charlier polynomier
Charlierfordeling
Chauvenetkriterium
Chebychevs ulighed
Chernoff's ansigter
Chernoff-Savages sætning
chok model
chok og fejl model
Cholesky nedbrydning
Chung-Fuchs sætning
cigaret kort distribution
cirkulær normal distribution
cirkulær række
cirkulære betyde forskellen
cirkulære betyder afvigelse
cirkulære distribution
cirkulære ensartet fordeling
cirkulære formel
cirkulære gitter distribution
cirkulære histogram
cirkulære kvartilen afvigelse
cirkulære serie korrelationskoefficient
cirkulære test
cirkulære treklange
Cliff-Ords test
Cochrankriterium
Cochrans sætning
Cochrans test
Cochransregel
computer-intensive metoder
contra graduering
Cook's statistik
Cornish-Fisher udvidelsen
cosinus distribution
cost funktion
cost-of-levende indeks forbrug prisindeks
Cox proces
Cox proportional farer model
Cox sætning
Coxmodel
Cox's regressionsmodel
Cox-Stuarts test
Craig virkning
Craigs sætning
Cramér-Lévys sætning
Cramér-Rao effektivitet
Cramér-Raos nedre grænse
Cramer-Raos ulighed
Cramér-Tchebychevsulighed
Cramér-von Mises test
Cramér-Wold enhed
Croftons sætning
Cronbachs alpha
CSM test
CUSUM procedurer
cyklisk forsøgsplan
cyklisk ordning
cyklisk serie
cyklus
cylindrisk drejeligt design
D ²-statistik
D"
dækning problemer
dækning sandsynlighed
dækning
dæmpende faktor
dæmpet svingning
dæmpning
Dalenius sætning
Dandekarskorrektion
Daniels' rang korrelationskoefficient
Daniels test
Darmois-Koopmanfordeling
Darmois-Koopman-Pitmans sætning
Darmois-Skitovich sætning
data dybde
data om sammensætning
data skarphed
data
dataanalyse
databank
database
dataindsamlingsfej
datareduktion
David-Bartons test
Davids tom celle test
De Finettis sætning
de store tals lov
de store tals stærke lov
decil
defekt enhed
defekt sandsynlighedsfordeling
defektandel
definition kontrast
degenereret fordeling
dekomponering (af heterogen fordeling)
dekomponering
delstikprøveudvælgelse
delta metode
delta-fordeling
delta-indeks for Gini
delta-indeks
Delthiel polygon
delvis gentagelse
demografi
dendrogram
design matrix
deskriptiv statistik
determinationskoefficient
deterministisk proces
deterministiske distribution
deterministiske model
diagonal regression
differensmetode
differential-differensligning
differentialproces
diffuse forudgående
diffusionsindex
diffusionsproces
digamma funktion
dikotome data
dikotomi
dimension reduktion
Dimroth-Watsonfordeling
direkte prøveudtagning
direkte sammenhæng
direkte sandsynlighed
direkte standardisering
Dirichlet serien distribution
Dirichletfordeling
disharmonisk prøve
diskontinuert variabel
diskontinuertproces
diskret fordeling
diskret lognormalfordeling
diskret normalfordeling
diskret Paretofordeling
diskret potensrække distribution
diskret proces
diskret sandsynlighed lov
diskret stokastisk variabel
diskret type III-fordeling
diskret variabel
diskrete cirkulære ensartet fordeling
diskrete rektangulære distribution
diskrete variate
diskriminantanalyse
distribution blanding
distribution uden tilstrækkelig
distributions-konstant statistik
divergens
dividere værdien
Divisiaindex
Divisia-Royindex
Dixon's statistik
Dn+ statistik
dobbelt afkortet normalfordeling
dobbelt binomialfordeling
dobbelt censur
dobbelt dikotomi
dobbelt exponentielfordeling
dobbelt exponentielregression
dobbelt ikke-central F-fordeling
dobbelt Paretokurve
dobbelt Poissonfordeling
dobbelt proces
dobbelt sætning
dobbelt stikprøveplan
dobbelt stokastiske matrix
dobbelt vending design
dobbeltblind
dobbeltlogaritmisk diagram
dobbelt-ratio estimatoren
dobbeltsidigt test
dobbeltstokastisk Poissonproces
dødelighed
dødeligheden blandt
Dodge løbende prøveudtagningsplan
dødsproces
domæne af undersøgelse
dombbelt hypergeometriskfordeling
dominerende strategi
Donskers sætning
Doolittle teknik
dosis-respons forholdet
dosis-respons kurve
Downtonestrmator
Dragstedt-Behrensmetode
d-separation sætning
dualitet
Duncans test
Dunnetts test
Dunns test
duplikeret stikprøve
Durbin's multistage varians estimatorens
Durbin-Watson statistik
Dvoretsky's stokastiske tilnærmelse sætning
Dwass-Steels test
dyb lagdeling
dynamisk behandling fordeling
dynamisk programmering
dynamisk stokastisk proces
dynamiske model
Edgeworth række
Edgeworth udvikling
Edgeworthindex
effekt modifier
effektiv enhed
effektiv frihedsgrader
effektive rækkevidde
effektivitet ækvivalens
effektvariabel
efficiens
efficiensfaktor
efficiensindex
efficient estimator
Efron's self-sammenhæng algoritme
egentlig fordeling
egenværdi
Ehrenfestmodel
Eisenhartmodel
eksakt test
eksogene variable
eksogene variate
eksperimentelle enhed
ekspertsystem
eksplorativ dataanalyse
eksplosive proces
eksplosive stokastiske differensligning
eksponential spredningmodel
eksponentialfordeling
eksponentialkurve
eksponentiel familie
eksponentiel udjævning
ekstern varians
eksterne validitet
ekstra periode ændre sig over design
ekstrapolation prognoser
ekstrapolation
ekstremalindex
ekstremalintensitet
ekstremalkvotient
ekstremalproces
ekstreme betyder
ekstreme rank sum test
ekstreme studentised afvige
ekstreme værdier
ekstremværdifordelinger
ekstremværdiudjævning
elementære fornyelse sætning
elementære kontrast
elementarenhed
Elfvingfordeling
elimination
ellipsoide normalfordeling
elliptisk symmetriske fordelinger
elliptiske normalfordeling
elliptiske trunkering
EM-algoritme
empirisk Bayes estimator
empirisk Bayes' procedure
empirisk eksponentiel familie
empirisk fordelingsfunktion
empirisk likelihood
empirisk moment
empiriske statistiske model
endelif markovkæde
endelig beslutning
endelig population
endelige prøve opdeling punkt
endelighedskorrektion
endepunktet estimering
endimensional fordeling
endimensional klassificering
endogen variabel
endogene variate
Engsetfordeling
enkelt gitterplan
enkelt sammenknyttede blokke
enkelt stikprøveplan
enkeltsidigt test
ens range
ens udvalgsbrøk
ensemble gennemsnit
ensemble
ensidet test
enten-eller respons
entoppet
entropi
entydighed
epidemi
epidemien modellen
epidemien prosessen
epidemiologi
epsem prøvetagning
epsilon-uafhængighed
equalizer beslutning regel
ergodicitet
ergodisk tilstand
Erlangfordeling
Erlang's formel
erstatning
Esseen-type tilnærmelse
estimat
estimation
estimationsligning
estimator
estimerbar
estimere
estimering-maksimering algoritme
etik
et-trins stikprøveudvælgelse
eugenik
euklidsk afstand
Eulers formodninger
evolutionære drift
evolutionære frekvenser
exces
exponentielregression
fælles faktor rum
fælles faktor
fair spil
faktor antitese
faktor mønster
faktor rotation
faktor score
faktor vending test
faktor
faktoranalyse
faktorforsøg
faktoriel sum
faktorielt moment
faktorieltfordeling
faktorladning
faktormatrix
faktorniveau
fakultet multinomial distribution
fakultet øjeblik generere funktion
faldende fejlrate
faldende hazard rate
falsk F-kvotient
falsk korrelation
falsk negative
falsk positive
falsk t-kvotient
fange / genbeskatning prøvetagning
fare funktion
fare
farvestoffer
fase
fasediagram
fasefunktion
fast base index
faste effekter (konstanter) model
Fatou's lemma
fejl af observation
fejl af type I
fejl af type II
fejl af type III
fejl i undersøgelser
fejl reducerende evne
fejl
fejlagtig enhed
fejlens middelkvadrat
fejlestimation
fejlfunktion supplere
fejlfunktion
fejl-i-variable model
fejlområde
fejlrate
Fellegimetode
fem-punkts-analysen
Fermi-Dirac statistik
Ferrerifordeling
fertilitet
F-fordeling
Fieller-Hartley-Pearson mål for foreningen
Fiellers sætning
filial og bundet metoder
filter
finite bue sinus distribution
Fisher B-fordeling
Fisher-Behrens test
Fisherfordeling
Fisher-Hsu-Royfordeling
Fisherinformation
Fisherinformationsmatrix
Fishermodel
Fisher's (sfærisk Normal) distribution
Fishertransformation
Fisher-Yates test
fleksibilitet kurve
Flemming-Viotproces
flerbeslutningsproblem
flerdimensional analyse
flerdimensional beta-fordeling
flerdimensional Burrfordeling
flerdimensional F-fordeling
flerdimensional fordeling
flerdimensional klassificering
flerdimensional normalfordeling
flerdimensional Paretofordeling
flerdimensional Pascalfordeling
flerdimensional Poissonfordeling
flerdimensional Pólyafordeling
flerdimensional todimensional binomialfordeling
flerdimensional variansanalysetabel
flerdimensionalproces
flerfaseudvælgelse
flerintrinsstikprøve
flertoppet fordeling
flertrins(stikprøve)udvælgelse
fødsel, død og indvandring proces
fødsels- og dødsproces
fødselsproces
fødselsrate
Fokker-Plancks segmentationsdeling
folde
foldede udlodninger
foldede uforudsete tabel
folding
foldningsegenskab af χ ²--fordelingen
følge
forbindele
forbindelse
forbrugerprisindekset
forbundethed
fordeling af køre længder
fordeling
fordelingkurve
fordelingsfri metode
fordelingsfunktion
fordelingsfunktion
fordelingsproblem
fordrevne Poisson distribution
foreløbig undersøgelse
forgrening fornyelses proces
forgrenings Markovproces
forgrenings Poissonvproces
forgreningsproces
forgrovning
forhold
forkastelses område
forkastelsesandsynlighed
forkastelseslinie
forkastelsestal
forlænget Bayes' beslutning reglen
forlænget hypergeometriske fordeling
forlænget negative binomialfordeling
forløb med skjulte perioder
form
fornyelses proces
fornyelsesfordeling
fornyelsesfunktion
fornyelsessætning
fornyelsesteori
forsikringsestimator
forsikringsmatematik
forskellen på nul
forskellen tegn test
forskellighed
forskydningstest
forsøg
forsøgsfejl
forsøgsplan med halv gentagelse
forsøgsplanlægning
første ciffer distribution
første passage gang
første tilbagevenden gang
første udvalgsenhed (ved konstruktion af klynger)
forstyrrende parametre
forstyrret harmoniske proces
forstyrret svingning
fortegnstest
fortyndingsrækken
forudbestemt variabel
forudindtaget mønt design
forudindtaget test
forudsigelse
forundersøgelse
forurenede distribution
forventede frekvenser
forventede probit
forventet normal score test
forventning
forventningsskæv estimator
forventningsskævhed
Foster's kriterier
Fourier-analyse
Fouriertransformation
frafald
fraktil
fraktilen grafisk analyse
fraktioneret Brownske bevægelse
frasortering
Fréchet afstand
Fréchetfordeling
Fréchet's uligheder
Freeman-Tukeytransformation
frekvens domæne
frekvens overflade
frekvens polygon
frekvens
frekvensfordeling
frekvenskurve
frekvensresponsfunktionen
frekvenstabel
frem ligninger
fremadskridende gennemsnit
frembringende funktion
fremme
fremskyndet manglende tid model
fremskyndet stokastisk tilnærmelse
Freund-Ansaris test
Friedmans test
frihånd metode
frihedsgrader
frugtbarhed gradient
fuldstændig korrelationsmatix
fuldstændig regression
fuldstændig specificeret hypotese
fuldstændig sufficient stikprøvefunktion
fuldstændige oplysninger metode
fuldstændighed (en klasse for afgørelse funktioner)
fuldstændighed
fuldstændigt tilfældigt manglende
funktion af ordnet stikprøve
funktional central grænseværdisætning
funktionen valg
Furryproces
Gabriels test
Galton-MacAllisterfordeling
gammafordeling
gammafunktion
gammaintegral
GARCH-model
Garts test
Garwoodfordeling
Gaussfordeling
gaussisk proces
Gauss-Markovs sætning
Gauss-Poissonfordeling
Gauss-Seidelmetode
Gauss-Wincklerulighed
Gearys sætning
Gearyskvotient
Gehans test
generaliserede estimationsligninger
generaliserede gamma-fordeling
generaliserede kontagiøs fordeling
generaliserede normalfordeling
generaliserede Paretofordeling
generaliserede STERfordeling
generaliserede T2-fordeling
generaliserede-fordeling
generaliseret additiv model
generaliseret invers
generaliseret lineær model
gennemsnit af slægtninge
gennemsnit artiklen køre længde
gennemsnit ekstra defectives grænse
gennemsnit flyttet histogrammer
gennemsnit kører længde ARL, gennemsnitlig prøve køre længde
gennemsnit korrektion (til at gruppere)
gennemsnit
gennemsnitlig defektandel (når processen er i kontrol)
gennemsnitlig inspektion
gennemsnitlig kvalitetsværn
gennemsnitlig maksimal udgående kvalitet
gennemsnitlig semi-kvadrerede forskel
gennemsnitlige antal prøver funktion
gennemsnitlige antal prøver kurven
gennemsnitlige fejlmargen
gennemsnitlige kritiske værdis metode
gennemsnitlige udgående kvalitet
genopsøgning
gensidig skalering
GenStat
gentagelse
gentagen undersøgelse
genvinding af information
geometrisk fordeling
geometrisk gennemsnit
g-faktor
Gibratfordeling
Ginikvotient
gitter for gruppeinddeling
gitter
gitterkvadrat
gitterrektangel
Gittinsindex
glidende gennemsnit
glidende gennemsnitmetode
glidende gennemsnitmodel
glidende gennemsnitproces
Glivenkos sætning
GLM
Gnedenko-Koroljukfordeling
Gnedenko-Koroljuks sætning
Gnedenkos sætning
godkendelsesinspektion
godkendelseskontroldiagram
godkendelseskontrolprocedure
godkendelsestal
Gompertzkurve
Gompertz-Makehamfordeling
graden af overbevisning
grader af tilfældighed
grænseoverskridende rækkevidde
grænseoverskridende spektrum
græsk-romersk kvadrat
grafisk model
grafiskestimator
Gramianmatrix
Gramkriterium
Greenhouse-Geissers test
Grenanderestimator
Grubbsestimator
Grubbsregel
grundlæggende celle
grundtal
gruppe
gruppedelelig (forsøgs)plan
gruppefaktor
grupperet Poissonfordeling
g-stikprøvefunktion
g-test
Gumbelfordeling
Hadamardmatrix
hældningskvotientanalyse
hændelse
hale (i en fordeling)
halshugget distribution
halshugget negative binomialfordeling
halveringsmetode
halvromersk kvadrat
Hammersley-Cliffords sætning
hård klipning (begrænsende)
Hardy-Weinberg ligevægt
harmonisk gennemsnit
harmoniskfordeling
harmoniskproces
harmoniskregression
Harris rekurrens
Harrisonmetode
Hartleyapproksimation
Hartleys test
Hastingsapproksimation
hazard rate
Hellingerafstand
Helly-Brays sætning
Helmertfordeling
Helmertkriterium
Helmerttransformation
helt afbalanceret gitter kvadrat
helt randomiseret design
heltallig programmering
henføres fraktion
Hermitefordeling
heteroscedastisk
Hhn (x)funktion
hierarki
hierarkisk model
hierarkisk plan
Hillestimator
histogram
histogram
hjælpeforsøg
hjælpeinformation
hjælpeobservation
hjælpevariabel
hjørne test
HKA-test
Hodges-Ajnes test
Hoeffdingulighed
højere ordens asymptotiske teori
høj-lav graf
højrecensurering
højretrunkering
Hölderulighed
Hollander-Proschan ny bedre end test, der anvendes
Holtmetode
homogenitet
homoscedastisk
hoppe statistik
Horvitz-Thompsonestimator
hot deck-metoden
Hotelling T2-fordeling
Hotellings test
hovedkomponenter regression
hovedkomponenter
hovedvirkning
Huberestimator
Hudson-Kreitman-Aguades test
Hudsons Rm
Hunt-Steins sætning
hurtigt Fouriertransformation
hvid støj
hyper græsk-romersk kvadrat
hyper Poissonfordeling
hyperbolsk sekant distribution
hypergeometrisk fordeling
hypergeometriske ventetid distribution
hyppighed øjeblik
hyppighed sandsynlighedsteori
identificerbarhed
ikke-central betafordeling
ikke-central chi-i-anden fordeling
ikke-central F-fordeling
ikke-central flerdimensional betafordeling
ikke-central flerdimensional F-fordeling
ikke-central t-fordeling
ikke-central Wishartfordeling
ikke-centralitetsparameter
ikke-domineret beslutningsfunktion
ikke-domineret test
ikke-homogen poissonproces
ikke-lineær regression
ikke-parametrisk deltametode
ikke-parametrisk konfidensinterval
ikke-parametrisk maksimum likelihood
ikke-parametrisk
ikke-rekursiv resterende
ikke-repræsentativ stikprøve
ikke-singulær fordeling
ikke-stationær proces
ikke-tilfældig fejl
illusorisk korrelation
IMA-proces
incidentielle parametre
indeks for koncentration
indeks for mangfoldighed
indeks forbindelse
indeks over Pareto
indeks tiltrækning
indenfor blokke
index
indgangen tid
indhold gyldighed
indifferens
indifferensområde
indikatorfunktion
indikatorvariabel
indre nøjagtighed
indsnævrede grænser
induktion
inefficient estimator
inefficient stikprøvefunktion
information
informationskriterium
informationsmængde
informationsmatrix
informationsteori
informativ a priori fordeling
informativ censur
inspektionens omfang
inspektionsparti
instrumental variabel
integreret spektrum
intens prøveudtagning
intensitet
intensitetsfunktion
intern regression
intern validitet
interpolation
intervalcensur
intervalestimation
intervalfordeling
invarians
invariansmetode
invariansprincip
invariant
invers hypergeometriske fordeling
invers normalfordeling
inverse gaussisk fordeling
inverse Pólyafordeling
inversefordeling
inversion
invertering
irreducibel kæde
irreducibel markovkæde
Irwinfordeling
Ising-Stevensfordeling
isomorfi
isotonisk regressionsfunktion
isotropi
isotype metode
iterativt reweighted mindste kvadraters
James-Steinestimator
Jensens ulighed
Johnson-Mehl model
Jolly-Sebermodel
justeret profil sandsynligheden
kæde binomial model
kæde blok design
kæde
kædegraf
kædegrafmodel
kædeindex
kæde-pårørende
Kagan-Linnik-Raos sætning
Kaiser-Guttmankriterium
Kaiser-Meyer-Olkin mål for prøveudtagning tilstrækkelighed
kalibrering
Kalman filter
Kamats test
kanal frihedsgrader
kanonisk korrelation
kanonisk
kanoniske variable
kanoniskmatrix
kantede transformation
kantede variabler
kanteffekter
Kantorowitch sætning
Kaplan-Meier estimator
Kapteynfordeling
Kapteyntransformation
karakterisering
karakteristisk funktion
karakteristisk kurve
karakteristisk
karakteristiske funktionelle
Kärbermetode
kaskade proces
katastrofe teori
kategori teori
kategori
kategoriske data
kategoriske variabel
kategoriskefordeling
kausal kæde model
kausale distribution
kausalitet
Kendalls tau
kendelse af stationaritet
kerneestimat
kerneestimator
kerneudglatning i regression
Kerstenproces
khi-diagram
khi-fordeling
khi-i-anden fordeling
khi-i-anden metrisk
khi-i-anden statistik
khi-i-anden test
Khintchines sætning
khi-statistik
Kiefer-Wolfowitzproces
k-kvotient t-test
k-kvotient
klasse mærke
klasse symbol
klasse
klassificering og regression træer
klassificeringsstikprøvefunktion
klassifikation
klinisk undersøgelse
kliniske forsøg
klippet tidsserier
klokkeformet kurve
Klotz test
klynge (punkt) proces
klynge randomiseret forsøg
klynge
klyngeanalyse
klyngedannelse
klyngeudvælgelse
knippediagram analyse
Knox test
køberens risiko
koefficient af ikke-fastsættelse
koefficient af overskydende
koefficient af race lighed
koefficient på divergens
koefficient på en del korrelation
koefficient på fremmedgørelse
koefficient på individualitet
koefficient på koncentration
koefficient på sammenslutning
koefficient på selv-lighed
koefficient på uforudsete
koefficient på uorden
koefficient
kohorte liv tabel
kohorte studie
kohorte
kold dæk metode
kolinearitet
kolinearitet-indflydelsesrige observationer
kollapsede stratum metode
kollektiv
Kolmogorov ligninger
Kolmogorovs sætning
Kolmogorov-Smirnov test
Kolmogorov-Smirnovfordeling
Kolmogorovulighed
kombination af test
kombinatorisk magt betyder
kombinatorisk metoder
kombinatorisk test
kommunalitet
kommunikere klasse
kommunikere
kompakt klynge
kompenserende fejl
kompleks enhed
komplekse demodulation
komplekse eksperiment
komplekse Gaussisk distribution
komplekse tabel
komplekse unormal kurve
komplekse Wishart distribution
komplet individuel analyse
komplet klasse (af test)
komplet klasse (for afgørelse funktioner)
komplet kobling klyngedannelse
komplet Latin firkantet
komplet sæt latin kvadrater
komplet system af ligninger
komponent for interaktion
komponent søjlediagram
komponentanalyse
koncentration matrix
koncentration parameter
koncentration
konfidensbånd
konfidensfordeling
konfidensgrænser
konfidenskoefficient
konfidenskurve
konfidensniveau
konfidensområde
konfidensområde
konfluensanalyse
konjugerede romerske kvadrater
konjugeret a priori fordeling
konjugeret rangordning
konjugeretfordeling
konkordansen
konkordanskoefficient
konkurrence proces
konkurrerende risici
konservativ konfidensinterval
konservativ proces
konsistens
konsistenskoefficient
konsistent estimator
konsistent test
konstatering fejl
konstatering
konstruktionstype O:PP
kontagiøs fordeling
kontingenstabel
kontinuerlig befolkning
kontinuert fordeling
kontinuert stokastisk variabel
kontinuerte udfaldsfunktioner
kontinuertproces
kontinuitet
kontinuitetskorrektion
kontrafaktiske model
kontrast
kontrol af substrater
kontrol diagram
kontrol med erstatning af defekte emner
kontrol
kontrolgrænser
kontrolleret proces
kontrolmetode
konturellipse
konugeret a priori fordeling
konvergens i foranstaltning
konvergens i sandsynlighed
Konyusbetingelse
køproblem
Koroljuks sætning
korrektion for gruppering/klasseinddeling
korrektioner for pludselige
korrektionsfaktor
korrelatioindex
korrelation overflade
korrelation
korrelationkvotient
korrelationmatrix
korrelationskoefficient
korrelationtabel
korreleret faktor
korrelogram
korrespondance analyse
korrigeret øjeblik
korttidssvingninger
Kouniasulighed
kovarians kerne
kovarians stationære proces
kovarians
kovariansanalyse
kovariansmatrix
kovariansmatrix
kovariat
kovariation
kraft dødelighed øjeblikkelig død
Krampfunktion
kriterium
kritisk område
kritisk værdi
kritiske kvotienten
Kroneckers produkt af design
Kroneckers produkt af matricer
krum eksponentiel famlie
krum tendens
Kruskal-Wallis test
krydset faktorer
krydset klassifikation
krydset vægt indeks-nummer
krydskorrelation
krydsvalidering kriterium
krydsvalidering
krypto-deterministiske proces
K-test
kubisk gitter design
kubisk gitter
kubiske design med tre associerede klasser
Kullback-Leibler afstand funktion
Kullback-Leibler information
kumulant
kumulantfrembringende funktion
kumulative chi-squared statistik
kumulative fejl
kumulative frekvens kurve
kumulative incidens
kumulative sandsynlighed kurve
kumulative sum diagram
kumulative sum distribution
kumuleret normalfordeling
kumuleretproces
kumuleretrisiko
kurtosis
kurve af fleksibilitet
kurve af middel tæthed
kurve over koncentration
kurvetilpasning
kuvert potensfunktion
kuvert risiko funktion
kvadrat
kvadratisk estimator
kvadratisk form
kvadratisk middelværdi
kvadratisk programmering
kvadratroden af middelkvadratafvigelsen
kvadratrodstransformation
kvalitative data
kvalitativt kendetegn
kvalitetsjusterede leveår
kvalitetskontrol diagram
kvalitetskontrol
kvartil
kvartilafstand
kvartilafvigelse
kvasi-faktoriel plan
kvasi-kompakt klynge
kvasilikelihood
kvasimarkovkæde
kvatitative data
kvintil
kvotaudvælgelse
kvotient
kvotientestimator
kvotientfordeling
kvotientteststørrelse
kvotientteststørrelse
kvotregression
kwasi-Newtonmetode
kwasi-normal segmentationsdeling
Lachenbruchmetode
ladning
lagkagediagram
Lambda-kriterium
Langevinfordeling
langsomt variende funktion
Laplace approksimation
Laplace transformeret
Laplacefordeling
Laplace-Lévys sætning
Laplaces sætning
Laspeyresindex
Laspeyres-Konyusindex
lasso
latent struktur
latent variabel
Latin hyperkubus prøvetagning
Laurentproces
Legendrepolynomier
Lehhmanns test
Lehmann-Scheffés sætning
leptokurtosis
Lesliematrix
Leslies test
L-estimator
Lévy-Cramérs sætning
Lévy-Paretofordeling
Lévyproces
Lévys sætning
Lexisfordeling
Lexiskvotient
Lexisteori
lige afstande test
lige korreleret distribution
lige udvælgelsessandsynlighed metode
ligevægt fornyelses proces
ligevægt
ligevægtfordeling
likelihood
likelihoodprincip
Lilliefors test
Lincolnindex
Lindeberg-Fellers sætning
Lindeberg-Lévys sætning
Lindleyparadoks
Lindleys sætning
lineær model
lineær programmering
lineær regression
lineærestimator
lineærproces
linieudvælgelse
linkfunktion
Lipschitzbetingelse
Lloydmetode
logaritmisk diagram
logaritmisk fordeling
logaritmisk normal fordeling
logaritmisktransformation
log-F-fordeling
log-gammafordeling
logistisk fordeling
logistisk kurve
logistisk regression
logistisk regression
logistiskproces
logit
log-linære modeller
log-logistiskfordeling
log-logtranformation
lognormal
lokalisering
lokaliseringsmodel
lokaliseringsparameter
Lomaxfordeling
Lorenzkurve
Lotka-Volterras segmentationsdeling
loven om den itererede logaritme
Loweindex
L-statistik
l-statistik
L-test
lukket spørgsmäl
Lyapounovs sætning
Lyapounovsulighed
Lyttkenskorrektion
Madow-Leipnikfordeling
mængden af elementarhændelser
mærket punktproces
mætning
mætningsgrad
Mahalanobis generel afstand
Makehamfordeling
maksimum likelihood estimator
maksimum likelihood metode
mangel på reliabilitet
manglende data
manglende oplysninger princippet
Mann-Kendalls test
Mann-Whitney test
Mantel-Haenszels test
MAR
Marcinkiewicz sætning
marginalfordeling
Markov fornyelses proces
markovkæde
Markovproces
Markovs ulighed
Marshall-Edgeworth-Bowleyindex
Marshall-Olkinfordeling
martingal
martingalresidualer
Mauchlys test
maximal tilladelig fejlprocent i parti
maximinkriterium
Maxwellfordeling
MCAR
McDonald-Kreitmans test
McNemars test
median test
median
mediancentralitet
medio betyder
medio rang metode
mellem blokke
Merrington-Pearsonsapproksimation
mesokurtosis
mest efficiente estimator
mest stringente test
M-estimat
M-estimator
metaanalyse
metameter
metode til semi-gennemsnit
Metropolis-Hastings algoritme
middel dødelig dosis
middel effektiv dosis
middel test
middelafvigelse
middelfejl
middelkvadrat
middelkvadratafvigelse
middelkvadratafvigelse
middelkvadratdifferens for successive værdier
middelret/centralt sikkerhedsinterval
middeltal
middelværdi
middelværdi
midten af sted
midtpunktssøgende tendens
miljøstatistik
Millerfordeling
Millkvotient
mindst gunstige fordeling
mindste kvadraters estimator
mindste kvadraters generaliserede inverse
mindste kvadraters metode
minimal varians
minimalsufficient stikprøvefunktion
minimax beklagelse princippet
minimax princippet
minimax strategien
minimaxestimation
minimum norm kvadratisk saglig vurdering
minimumspunkt (i tidsrække)
Minkowskis ulighed
Mitscherlichs segmentationsdeling
MLE
model
modus
moment
momentestimator
momentfrembringende funktion
momentkvotient
momentmatrice
monoton struktur
mønster
mønstergenkendelse
Monte Carlo EM algoritme
Monte Carlo test
Monte Carlo-metode
Mood-Brown median test
Mood-Brown procedure
Mood-Brownestimation
Moods W-test
Morgensternfordeling
Moses test
Mosteller's k-stikprøve skred test
multicollinearitet
multilineærproces
multipel imputering
multipel korrelationskoefficient
multipel Markovproces
multipel partiel korrelationskoefficient
multipel Poissonfordeling
multipel Poissonproces
multipel regression
multipel stratificering
multipelt decisionsmetode
multipelt decisionsproblem
multiplikativ proces
multi-temporale model
multivariat inverse hypergeometriske fordeling
multivariate hypergeometriske fordeling
multivariate negativ hypergeometriske fordeling
Murthyestimator
nærhed ved vurdering
næsten overalt
næsten sikker
næsten sikkert
næsten sikkert
næsten stationær
ned på tværs
nedbrydelige modeller
nedre kontrolgrænse
nedre kvartil
negativ binomialfordeling
negativ faktor multinomialfordelingen
Nelson-Aalen estimator
netop udpeget model
netværk informationskriterium
netværk
neurale netværk
Newman-Keuls test
Newton-Raphson metode
Neymanmodel
Neyman-Pearson lemma
Neyman-Pearsons sætning
Neyman-Scottmodel
niveau
niveaukonstant område
niveauparameter
nøjagtighed
nonsenskorrelation
normalfordeling
normalfordelingssandsynlighedspapir
normalfordelt afvigelse
normalligninger
normeret mål
normeret normalfordelt variabel
normeret score
nulhypotese
nulsumspil
numerisk afvigelse
numerisk fejl
nuværende liv tabel
Nyquistfrekvens
Nyquist-Shannons sætning
nyre distribution
OAR
observerbar variabel
observeret informationsmatrix
Occams barberkniv
odds
oddsratio
ødelæggende afprøvning
økologiske fejlslutning
økologiske studier
økonometri
ombyttelig
ombyttelighed
omfattende prøvetagning
omfattende størrelser
område sammenlignelighed faktor
omtrentlige frihedsgrader
op og Op notation
opdeling bundet
opdeling
operationsanalyse
operationskarakteristik
opfølgning
opinionsundersøgelse
op-og-ned-metode
opregningsfaktor
opsamling / udgivelse prøvetagningen
opstilling
optimal allokation
optimal statistik
optimal stopperegel
ordnet række
ordning
orienterende (stikprøve-)undersøgelse
Ornstein-Uhlenbeck proces
orthogonalproces
orthogonaltest
ortogonal
ortogonale funktioner
ortogonale polynomier
ortogonalprojektion
ortogonalregression
ortonormalsystem
oscillering
outliere
overalt stærkeste test
overbelastningsproblemer
overdrages variation
overefficiens
overensstemmelse
overensstemmelseskoefficient
overflødig variabel
overføringsfunktion
overgangsintensitet
overgangsmatrix
overgangssandsynlighed
overidentificeret
overkrydsningsforsøg
overkrydsningsplan
overlappende udvalgsenheder
overlejret variation
overlejretproces
overlevelsesfunktion
overskridelse livet test
overskridelser test
overskridelser
overspredning
overspredning
øvre kontrolgrænse
øvre kvartil
Paascheindex
Paasche-Konyusindex
Palgraveindex
pålidelighed
Palmfunktion
Palms sætning
panel data
panel studie
Papadakismetode
parallel stikprøve
parallelle stikprøver
parameter
parameterpunkt
parcel
parceldelingsplan
Paretofordeling
Paretokurve
Paretoondex
parret t-test
parti
partiel korrelation
partielregression
partikvalitetsværn
partivariation
parvis sammenligning
parvis uafhængighed
parvise stikprøver
Pascal's fordeling
passende delmængde
Pearl-Readkurve
Pearson residual
Pearson-Durbinkvotient
Pearsonkriterium
Pearsonkurve
Pearsons chi-i-anden test
Peekulighed
pentad kriterium
percentil
periode
periodisk proces
periodogram
Perkfordeling
permanens
permuationstest
persistens
persistent tilstand
personlig sandsynlighed
Petersmetode
p-funktion
pindediagram
Pitman-efficiens
Pitmanestimator
Pitman-Morgens test
Pitmans test
placebo
Plackett's ensartet fordeling
planlægning
platykurtosis
pludselig distribution
pludselige ændringer
points
Poisson beta-fordeling
Poisson normalfordeling
Poissonapproksimation
Poisson-Dirichletproces
Poissonfordeling
Poisson-Lexisfordeling
Poisson-Markovproces
Poisson-Pascalfordeling
Poissonproces
polar kile diagram
Pólya-Aepplifordeling
Pólya-Eggenburgerfordeling
Pólya-fordeling
Pólyaproces
Pólyas sætning
polynomialfordeling
population
position
positionsparameter
positionsparameter
positionsparameter
positiv binomialfordeling
positiv hypergeometriskfordeling
positiv korrelation
positiv rekurrent tilstand
positiv skævhed
potenstransformation
Potthoffs test
P-P plot
præcise statistiske metode
præcision
præcisionsmatrix
præferenceområde
præferencetabel
prediktor
Priestlys λ-test
Priestlys Lambda-test
Priestlys P-test
primærenhed
probit regressionslinje
probit
probitanalyse
problemet med m-rankings
procentvis fordeling
proces med uafhængige tilvækster
Procrustesmetode
producentens risiko
produktintegral
produktmoment korrelation
produktmoment
profillikelihood
prognose
projektion
proportional stikprøveudvælgelse
prøveundersøgelse
provisorisk probit
pseudofaktor
pseudolikelihood
pseudo-tilfældige tal
psi-funktion
psykometri
punkt i udfaldsrum
punktbiserial korrelation
punktdiagram
punktestimation
punktproces
punktudvælgelse
p-værdi
Q-Q plot
Quenouilles test
R
rå moment
rå øjeblik
radico-normal fordelinger
Radon-Nikodyms sætning
Raikivs sætning
ramme
random walk
randomiserede blokke
randomiseret beslutningsfunktion
randomiseret test
randomiseretmodel
randomisering
rang scores
rang transformation
rang
rangkorrelation
rangordensstikprøvefunktion
rangordne
Rao-Blackwells sætning
Rao-Kuppermodel
Raschmodel
råscore
Rayleigh fordeling
Rayleighs test
realisation
realitetsbehandling numre
realitetsbehandling strategi
reduceret kontrol
Reed-Frostmodel
Reed-Münchmetode
referencemængde
referencemærkernes distribution
referencemærkernes grænser
referencemærkernes inferens
referencemærkernes sandsynlighed
referenceperiode
regler for fordeling
regression
regressionsestimat
regressionskoefficient
regressionskurve
regressionslinie
regulær estimator
regulær Markov fornyelses proces
rektangulær fordeling
rekurrent markovkæde
rekurrent tilstand
rekursiv algoritme
relativ efficiens
relativ efficiens
relativ efficiens
relativ hyppighed
relativ information
relativ præcision
relativ risiko
relativ styrke
relativ varians
relativindex
reliabilitet
REML
ren fødselsproces
ren stokastisk proces
ren strategi
repetition
representativ stikprøve
reproducerbarhed
residual behandlingseffekt
residual
residualkvadratsum
residualvarians
respons
responstidsfordeling
rest
R-estimator
restriktion
restvarians
retningsbestemt data
retrospektiv undersøgelse
retspraksis kohorte design
rettet acycliske graf
Rhodesfordeling
Riemannfordeling
risiko
risikofaktor
risikofunktion
risikokvotient
Robbins-Munroproces
robuste estimatorer
robusthed
romersk kvadrat
Rosenbaums test
rotationsudvælgelse
R-proces
rum modeller
runiproblemer
Rutherford kontagiøs fordeling
Sacks sætning
saddelpunkt
saddelpunktsapproksimation
sække
sæsonvariation
sag referent undersøgelse
samlet udvalgsbrøk
sammenblanding analyse
sammenblanding
sammenflydende forhold
sammenhæng princippet
sammenhæng
sammenhæng
sammenhængende struktur
sammenkædning
sammenlægning
sammenlignende dødelighed indeks
sammenlignende dødelighed tal
sammensat estimator
sammensat frekvensfordeling
sammensat hypergeometriskfordeling
sammensat hypotese
sammensat negativ polynomialfordeling
sammensat Poisson distribution
sammensat Poissonfordeling
sammensatte indeks nummer
sammensatte prøveudtagningsplan
sammenslutning af klasser
sammenslutning analyse
sammenslutning ordning
sammensmeltede proces
samspil
samstemmende prøve
samtidig variable
samtidighedsprincippet
sandsynlighed øjeblik
sandsynlighed
sandsynlighedselement
sandsynlighedsfordeling
sandsynlighedsgrænse
sandsynlighedskvotient
sandsynlighedsmasse
sandsynlighedspapir
sandwich estimat
Sankt Petersborg paradoks
SAS
sats fare funktion
Satterthwaites approksimation
Satterthwaites test
SB,SU-fordeling
Scheffés test
Schwarzulighed
score test
score
sekundærenhed
sekundærproces
selv summation
selvsimilær proces
semi-invariant
semilogaritmisk diagram
semi-Markovproces
semimartingal
semistabilfordeling
sensitivitetsanalyse
sensitivitetsfunktion
Shannon-Wienerindex
Shapiro-Wilks test
Sheppardskorrektion
Shewhartkontroldiagram
Shortfordeling
Siegel-Tukeys test
signifikans
signifikansniveau
sikkehredsbånd
sikkerhed ækvivalens
sikkerhedsgrænser
sikkerhedsområde
sikkerhedsområde
sikkerhedsområde
simpel tilfældig stikprøveudvælgelse
simpel tilfældig stikprøveudvælgelse
simplex algoritme
simplexmetode
simplexmodel
Simpsonparadoks
simultan estimation
simultan fordeling
simultane konfidensintervaller
simultanligningsmodel
singulær fordeling
skadelige variabel
skæring
skærpet kontrol
skæv estimator
skæv fordeling
skæv normalfordeling
skævhed opadtil
skævhed
skalaparameter
skalaparameter
skema
Skitovich-Darmois sætning
skøn
skønne
skrøbelighed model
S-kurve
Slutskyproces
Slutskys lemma
Slutskys sætning
Smirnov-Birnbaum-Tingeyfordeling
Smirnovs test
Spearmanestimator
Spearman-Kärberestimator
Spearman-Kärbermetode
Spearmans rho
specifik faktor
specifik varians
specifikationsfejl i ligninger
specifikationsfejl
spektralfordelingfunktion
spektralfunktion
spektraltæthed
spektrum
spillers ruin
spilteori
S-Plus
spørgeskema
spørgsmäl med endeligt antal svarmuligheder
spredning
spredning
spredninganalyse
spredningsindex
SPSS
stabil fordeling
stabil Paretofordeling
Stacyfordeling
stående stikprøve
stærkeste test
stærkt konsistent estimator
standard segmentationsdeling
standardafvigelse
Stata
stationær fordeling
statistik
statistisk beslutningsfunktion
Stdent t-fordeling
steg diagram
Stein-Chenmetode
Steins paradoks
stereologi
STER-fordeling
s-test
Stevens-Craigfordeling
stikoefficientmetode
stikprøve
stikprøvefunktion
stikprøvestørrelse
stikprøveusikkerhed
Stirlingfordeling
støj
stokastisk komponent
stokastisk variabel
stokastisk
stokastisk
stokastiskmatrix
stokastiskmodel
stopregel
stormskridt metoder
størrelse
støtte
straffet estimation
straffet likelihood
straffet mindste kvadrater
stram
strategi
stratificeret stikprøve
stratiticering
stratum
strukturel parameter
Studentfordeling
Students test
student-transformation
Sturgesregel
styring diagram
styring
styrke
styrkefunktion
styrkefunktionfordeling
styrkeskævhed
subjektiv sandsynlighed
subjektiv stikprøve
subjektiv/skønsmæssigt udvalgt stikprøve
submartingal
subnormale dispersion
sub-Poissonfordeling
Subrahmaniam generaliserede kontagiøs fordeling
sub-serien
substitution
successiv stikprøveudvælgelse
sufficiens
Sukhatmes test
supermartingal
super-Poissonfordeling
svag konvergens
svar
symmetri
symmetrisk fordeling
symmetrisk romersk kvadrat
symmetrisk stabilfordeling
symmetrisk test
symmetrisk tosidigt test
systematisk fejl
systematisk fejl
systematisk for lille skøn
systematisk stikprøveudvælgelse
systematisk
T2-fordeling
tabel med to eller flere indgange
tabsfunktion
tabsmatrix
tælle distribution
tælleproces
tælleprocesmetoder
tæthedsestimation
tæthedsfunktion
tæthedsfunktion
Taguchimetode
Tajimas D
Takacsproces
tandem tests
teoretisk moment
teoretiske frekvenser
terning af korrelation
Terry-Hoeffdings test
Terrys test
testniveau
teststørrelse
teststyrke
tetraddifferens
T-fordeling
t-fordeling
Thiessen polygon
Thomasfordeling
Thompsonsregel
tid vending test
tidsafhængige kovariater
tidsafhængige Poissonproces
tidsdomæne
tidsforskydning korrelation
tidsforskydning regression
tidsforskydning
tidsforskydning
tidsforskydning
tidsrække
tight
tilbage ligninger
tilbagediskonterede mindste kvadraters metode
tilbagelægning
tilbagelægningproces
tilbageløbstid
tilbagestående proces
tilbagevendelsesperiode
tilbøjelighed fortolkning af sandsynlighed
tildeling af en stikprøve
tilfældig fejl
tilfældig hændelse
tilfældig orden
tilfaeldig start
tilfældig stikprøve
tilfældig tal generator
tilfældig udvælgelse
tilfældig udvælgelse
tilfældig
tilfældig
tilfældigfordeling
tilfældigt manglende
tilfældigt observeret
tilfældigt tal
tilfældigt variable
tilhænger sandsynligheder
tilladelig estimator
tilladeligt antal defekte
tilladeligt antal defekte
tilladt hypotese
tilpasningsgrad
tilsætningsstof ejendom χ ²
tilsætningsstof fare model
tilsætningsstof model
tilsætningsstof proces
tilsvarende afvige
tilsvarende prøver
t-kvotientfordeling
Tobitmodel
todimensional betafordeling
todimensional binomialfordeling
todimensional Cauchyfordeling
todimensional eksponentialfordeling
todimensional ensartet fordeling
todimensional F-fordeling
todimensional fordeling
todimensional fortegntest
todimensional gammafordeling
todimensional hypergeometriskfordeling
todimensional logaritmisk fordeling
todimensional logaritmisk rækkefordeling
todimensional negativ binomialfordeling
todimensional normalfordeling
todimensional Paretofordeling
todimensional Pascalfordeling
todimensional Poissonfordeling
todimensional polynomialfordeling
todimensional t-fordeling
todimensional type II fordeling
tofaset (stikprøve)udvælgelse
tolerans
toleransfaktor
toleransfordeling
toleransgrænser
tom celle test
Tongs ulighed
top
tosidet test
tosidig inddeling
totalestimat
totaltælling
totaltællingfordeling
totoppet fordeling
to-trins (stikprøve)udvælgelse
Tracy-Widomfordeling
træthed modeller
transformationsgruppe af romerske kvadrater
transient tilstand
travl periode
tredimensionalt gitter
trend
trendtilpasning
triangulær fordeling
triangulær forsøgsplan
trinomialfordeling
trippelgitter
tro netværk
troværdig interval
troværdig region
T-test
T-test
t-test
Tukey's foldekniv
Tukeys test
tværs af kovariansen
tværs amplitude spektrum
tværs intensitet funktion
tværs vægt indeksnummer
tværsnitsundersøgelse
uærlig proces
uafhængig censur
uafhængig variabel
uafhængig variabel
uafhængige test
uafhængighed
udfald
udfaldsrum
udjævne værdi
udjævning
udjævningsgrad
udsving
udsving
udtage
udvælge
udvælgelse langs vej
udvælgelse med tilbagelægning
udvalg
udvalgsbrøk
udvalgsenhed på andet trin
udvalgsenhed på første trin
udvalgsenhed
udvides gruppen delelig design
uegentlig a priori fordeling
uegentlig fordeling
uendelig delelighed
uforholdsmæssig underklasse numre
uforudsete
uforudsete-type distributioner
ufuldstændig betafunktion
ufuldstændig gammafunktion
ufuldstændig stikprøve
ufuldstændige data
uhomogen poissonproces
ukorrekt besvarelse
ulige store delklasser
ultimative klynge
UN² test
undersøgelse
undersøgelsesplan
underspredning
unimodal
unormal kurve
uorden problem
uoverensstemmelse
uregelmæssige kollectiv
urnemodel
Uspenskys ulighed
U-test
uvejet gennemsnit
vægringsandel
vægt
vægtfunktion
vægtkoeffcient
vækstkurve
værdi i fare
væsentlige fuldstændighed
vage før
valg-baserede prøver
valgrunde teori
validering
van der Waerdens test
variabel udvalgsbrøk
variabel
varians inden for grupper
varians inden for klasser
varians mellem grupper
varians mellem klasser
varians
variansanalyse
variansanalysetabel
variansfunktion
varianskomponent
varians-kovarians matrix
varianskvotient F-test
variansmatrix
variansstabiliserende transformation
variationsbredde diagram
variationsbredde
variationskoefficient
variationsområdets midtpunkt
vejet gennemsnit
vekslende fornyelsesproces
vekslende proces
vektorkorrelationskoefficient
vendepunkt
Venn diagram
venstrecensurering
venstretrunkering
ventetid
vilkårlig udvælgelse
vilkårligt valgt nulpunkt
vindue
virkningsløs behandling
VN-test
volatilitet
von Misesfordeling
von Neumannkvotient
Voronoï polygon
Wald test
Wald-Wolfowitz test
Wardmetode
Waringfordeling
Watsonfordeling
Watsons UN² test I
Watsons UN² test II
Watson-Williams test
Weibullfordeling
Welchs test
Whittleestimation
Whittlefordeling
Wicksells segmentationsdeling
Wiener proces
Wiener-Khintchines sætning
Wienerproces
Wilcoxon test
Wilkkriterium
Wilks-Rosenbaums test
Wilson-Hilfertytransformation
Wishartfordeling
Wn2-test
Woodburyfordeling
Yates algoritme
Yates-Grundy-Senestimator
Yateskorrektion
Yulefordeling
Yulenotation
Yuleproces
Yule's hyperbolske fordeling
Yules segmentionsdeling
Yule-Simpsonparadoks
Yule-Walker ligninger
Z-diagram
Zelens ulighed
zeta-fordeling
z-fordeling
Zipfs lov
z-test
z-transformation

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page