ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

R
rang creuat
rang parcial
rang
rangs conjugats
rangs empatats
raó d'amplitud
raó de correlació
raó de Miller
raó de Pearson-Durbin
raó de probabilitats complementàries
raó de riscs
raó de versemblança monòtona
raó de versemblança
raó de versemblances
raó de von Neumann modificada
raó de von Neumann
raó dels moments
raó dels odds: oportunitat relativa
raó
raspallar els diagrames de dispersió
ratxes
realització
reconeixement de formes
reconeixement de patrons
recorregut estudentitzat
recorregut visual des de totes les perspectives
recorregut
recta de rebuig
recta de regressió pròbit
recta de regressió
rectangle llatí
recuperació de la informació
recurrència de Harris
reducció de dades
reducció de la dimensió
reemplaçament parcial
reemplaçament
regió absorbent
regió crítica de màxima potència
regió crítica no esbiaixada
regió crítica òptima
regió crítica
regió d'acceptació
regió de confiança
regió de preferència
regió de rebuig
regió de tipus A
regió de tipus B
regió de tipus C
regió de tipus D
regió de tipus E
regió de tolerància estadística
regió de tolerància seqüencial
regió d'indiferència
regions similars
regla d'assignació
regla de Bonferroni
regla de Cochran
regla de decisió de Bayes generalitzada
regla de decisió de Bayes
regla de decisió extesa de Bayes
regla de decisió
regla de Grubbs
regla de parada òptima
regla de parada
regla de Spearman
regla de Sturges
regla de Thompson
regressió adaptativa
regressió anàlítica
regressió asimètrica
regressió completa
regressió condicional
regressió conjunta
regressió corbilínia
regressió de mínima desviació absoluta
regressió del quocient
regressió desfasada
regressió diagonal
regressió exponencial doble
regressió exponencial
regressió harmònica
regressió interna
regressió LAD
regressió lineal
regressió logística binària
regressió logística condicional
regressió logística
regressió monòtona
regressió múltiple
regressió no lineal
regressió ortogonal
regressió parcial
regressió pas a pas
regressió per components principals
regressió poblacional
regressió polinomial
regressió ponderada
regressió ridge
regressió total
regressió veritable
regressió
regressor
reixella quadrada
reixella triple
relació confluent
relació de Bartlett
relació dosi-resposta
relació funcional
relació reversible
relacions en cadena
relacions estructurals lineals
repetició
rèplica fraccional
rèplica
replicació
reposició parcial
reposició
representació de Kolmogòrov
representació de Lévy
representació de Lévy-Khinchin
reproducibilitat
resgressió lineal per mínims quadrats
residu d'Anscombe
residu de Pearson
residu no recursiu
residu
residual
residus de martingala
resposta aleatòria
resposta quadràtica
resposta quantal
resposta quantitativa
resposta
resposta
R-estimador
restricció lineal
restricció
resultat
retallament
retallat (limitació) fort(a)
reticle cúbic
reticle d'agrupació
reticle parcialment balancejat
reticle quadrat
reticle quadrat
reticle rectangular
reticle tridimensional
reticle triple
rho de Spearman
risc absolut
risc acumulatiu
risc de Bayes
risc del consumidor
risc del productor
risc relatiu
risc relatiu
risc
risc
riscs concurrents
Rm de Hudson
robustesa
rotació factorial
rotació
ruina del jugador

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page