ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

identificabilitat
identitat de Jordan
identitat de Spitzer
identitat fonamental de Wald
identitat matricial de Bartlett
igualtat de Pollaczek-Spitzer
imatge mòbil
immigració
imputació múltiple
imputació
incidència acumulativa
incidència
increment de temps
independència condicional
independència dos a dos
independència per parelles
independència
index agregatiu
índex alfa de Pareto
index binomial de dispersió
índex compensat de preu
índex d'anormalitat
índex d'atracció
índex de base fixa
índex de Carli
índex de cograduació de Gini
índex de compensació de preus
índex de concentració
índex de connexió
índex de correlació
índex de difusió
índex de dispersió de Poisson
índex de dispersió
índex de dissimilaritat
índex de diversitat
índex de Divisia
índex de Divisia-Roy
índex de futilitat
índex de Gini
índex de Gittins
índex de Konyus
índex de Laspeyres
índex de Laspeyres-Konyus
índex de Lincoln
índex de Lowe
índex de Marshall-Edgeworth-Bowley
índex de massa corporal
índex de mortalitat comparativa
index de Paasche
índex de Paasche-Koniyus
índex de Palgrave
índex de Pareto
índex de Pareto
índex de preus al consum
índex de preus
índex de resposta
índex de reversió
índex de Shannon-Wiener
índex de similaritat
índex d'eficiència
índex del cost de la vida
índex delta de Gini
índex d'escala
índex d'evolució
índex d'homofília
índex d'oscil·lació
índex en cadena
índex extremal
índex ideal de Fisher
índex quantum
índex relatiu
índex
índexs descriptius
indiferència estadística, regió o zona d'indiferència
inducció
inferència adaptativa
inferència bayesiana mitjançant el mostreig de Gibbs
inferència bayesiana
inferència condicional
inferència de Bayes
inferència fiducial
inferència predictiva
influència
influència
informació auxiliar
informació de Kullback-Leibler
informació relativa
informació suplementària
informació
informació
informció de Fisher
inici aleatori
inspecció de qualitat
inspecció de variables
inspecció estricta
inspecció exhaustiva
inspecció mostral
inspecció normal
inspecció per atributs, inspecció de qualitats no mesurables
inspecció per mostreig seqüencial
inspecció rectificant
inspecció reduïda
inspecció restringida
inspecció total
integrabilitat estocàstica
integral de probabilitat
integral gamma
integral producte
intensitat de transvariació
intensitat extremal
intensitat
interacció
interbloc
intercanviabilitat
intercanviable (variables)
intercorrelació
interpolació
interrupció (d'una anàlisi seqüencial)
interval de Bayes
interval de confiança central
interval de confiança centrat
interval de confiança conservador
interval de confiança de Bayes
interval de confiança estudentitzat
interval de confiança no central
interval de confiança pel percentil
interval de confiança
interval de densitat a posteriori maximal
interval de Nyquist
interval de predicció
interval de tolerància estadística
interval mostral
intervals de confiança més curts i sense biaix de Neyman
intervals de confiança més curts
intervals de confiança més selectes
intervals de confiança minimals
intervals de confiança no esbiaixats
intervals de confiança no paramètrics
intervals de confiança simultanis
intervals de discriminació simultanis
intervals de predicció conjunta
intervals de tolerància simultanis
intrabloc, a l'interior dels blocs
invariància
invariant
inversa de Moore-Penrose
inversa generalitzada en mínims quadrats
inversa generalitzada
inversió
investigació operativa
isocurtosi
isodines
isomorfisme
isotropia

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page