ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: F

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

factor bipolar
factor comú
factor d'antítesi
factor de Bayes
factor de comparabilitat cronològica
factor de comparabilitat d'àrees
factor de correcció
factor de grup
factor de pes
factor de ponderació
factor de risc
factor de tolerància
factor d'eficiència
factor d'esmorteïment
factor d'expansió
factor d'inflació, factor d'expansió
factor específic
factor general
factor oblic
factor únic
factor
factors creuats
fal·làcia ecológica
fals negatiu
fals positiu
falsa fiabilitat
família exponencial corbada
familia exponencial empírica
família exponencial
família menys favorable
família paramètrica de posició-escala
fase
feblement precompacte
FFT
fiabilitat
files parcialment balancejades
filtre de Kalman
filtre
finestra espectral
finestra
finestra
fita de Cramér-Rao
fites de Bhattacharyya
fluctuació a curt termini
fluctuació estacional
fluctuació
forma quadràtica
forma
fórmula circular
fórmula de Barndorff-Nielsen
fórmula de Black-Scholes
fórmula de Kuder-Richardson
fórmula de Lugagnini-Rice
fórmula de Macaulay
fórmula de Mortara
fórmula de Pollaczek
fórmula de Pollaczek-Khintchine
fórmula de Spearman-Brown
fórmula de Spencer
fórmula d'Erlang
fórmula p*
fórmula predictiva de Spearman-Brown
fracció de mostreig de conjunt
fracció defectuosa
fracció del mostreig
fracció etiològica
fracció total de mostreig
fracció uniforme de mostreig
fracció variable del mostreig
fractal
fractil
freqüència absoluta
freqüència de Nyquist
frequència d'independència
frequència en la hipòtesi d'independència
freqüència per cel·la
freqüència proporcional
freqüència relativa
freqüència
freqüències esperades
frequències teòriques
freqüentista
full de càlcul
funció beta incompleta
funció característica
funció d'autocorrelació
funció d'autocovariància
funció de configuració
funció de cost
funció de decisió admissible
funció de decisió aleatoritzada
funció de decisió estadística
funció de decisió uniformement millor
funció de decisió uniformement òptima
funció de decisió
funció de densitat de probabilitat
funció de densitat
funció de distància de Kullback-Leibler
funció de distribució acumulativa
funció de distribució de Bessel
funció de distribució empírica
funció de distribució espectral
funció de distribució
funció de fase
funció de freqüència acumulativa
funció de freqüència de Pólya d'ordre dos
funció de freqüències
funció de guany
funció de Kramp
funció de la grandària mostral mitjana
funció de Palm
funció de pèrdua
funció de pes
funció de ponderació espectral
funció de ponderacio
funció de potència condicional
funció de potència envolupant
funció de potència
funció de probabilitat acumulativa
funció de probabilitat de Walker
funció de regressió isotònica
funció de renovació
funció de resposta a impuls
funció de resposta de freqüències
funció de risc envolupant
funció de risc per una causa específica
funció de risc
funció de risc
funció de supervivència condicional
funció de supervivència
funció de transferència
funcio de variació lenta
funció de variància esfèrica
funció de variància
funció decisòria
funció d'eficiència
funció d'enllaç
funció d'error del complement
funció d'error
funció d'excés mitjà
funció digamma
funció d'influència
funció d'intensitat creuada
funció d'intensitat
funció discriminant lineal
funció discriminant
funció espectral de pes
funció espectral
funció gamma incompleta
funció gamma
funció generadora d'autocovariància
funció generatriu cumulant
funció generatriu de cumulants
funció generatriu de moments factorials
funció generatriu dels cumulants factorials
funció generatriu dels moments
funció generatriu
funció Hhn (x)
funció indicadora
funció p
funció patró
funció psi
funció tetracòrica
funcional característic
funcions biomètriques
funcions de Bessel
funcions ortogonals

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page