ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Catalan: B

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V  - X  - Z              

bagging
balanç biaix-variància
banda d'error
barrera absorbent
barrera refletora
barret"
base de dades
base
bateria de proves
bateria ponderada
Berkeley Madonna
bescanviabilitat
bescanviable (variables)
biaix de l'enquestador
biaix de ponderació
biaix del procediment
biaix d'especificació
biaix d'una selecció
biaix inherent
biaix negatiu
biaix per defecte
biaix per excés
biaix positiu
biaix tipus
biaix, error sistemàtic
BIC
biespectre
bifurcació aleatòria
bioestadística
bioinformàtica
biplot
bit
bloc equivalent estadísticament
bloc incomplet equilibrat
bloc incomplet parcialment balancejat
bloc incomplet
bloc
blocs aleatoritzats
blocs amb lligament triangular
blocs encadenats
BLUE
BMDP
boosting (algorismes de minimització de funcions de pèrdua en teoria de l'aprenentatge)
bootstrap equilibrat
bootstrap iterat
byte

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page