ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: R

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

R
raakheid (in beraming)
raamwerk
radiko-normaalverdelings (van Pomanovski)
Radon-Nikodym-stelling
Raikov se stelling
randeffekte
randkategorie (een van die frekwensieklasse van 'n randklassifikasie)
randklassifikasie (bv. die ry- of kolomtotale in 'n tweeveranderlike klassifikasie)
randverdeling (die onvoorwaardelike verdeling van laer orde wat uit 'n meerveranderlike verdeling verkry word)
rang
ranggeweegde gemiddelde
rangkorrelasie
rangordestatistieke
rangtellings
rangtransformasie
rangverewekansigingstoetse
rankit
Rao se tellingstoets
Rao-Blackwell-stelling
Rao-Kupper-model
Rasch-model
Rayleigh-toetse
Rayleigh-verdeling
R-beramer
realisasie
Reed-Frost-model
Reed-MŁnch-metode
reeks- lineÍre rangstatistieke
reeks
reeksgebalanseerde ry
reekskorrelasie
reeksontwerp
reekssteekproefinspeksieskemas
reekstoue
reekstros
reeksvariasie
reeksverdunningsessaiering
reeksvorming
reŽlmatige groepdeelbare onvolledige blokontwerp
reŽlmatige Markov-hernuwingsproses
reŽlmatige toestand
reflekterende versperring
regenererende proses
reggestelde indeks
reghoekige assosiasieskema (van Vartak )
reghoekige ontwerp (van Tharthare )
reghoekige rooster
reghoekige verdeling
reglynige tendens
regressie- ekwivariante beramer
regressie
regressie-afhanklikheid (volgens Lehmann )
regressieberaming
regressiediagnostiek
regressiekoŽffisiŽnt
regressiekromme
regressiekwantiel
regressielyn
regressie-oppervlak
regressierangtellings
regressogram
regse normaalverdeling
regstellende inspeksie
reguliere beramer
reguliere beste asimptotiese normaalberamer
reguliere stasionÍre puntproses
regverdige spel
rekenaarintensiewe metodes
rekenkundige gemiddelde
rekenkundige verdeling
rekordkoppeling
rekordtoetse
rekursiewe algoritme
rekursiewe residu
rekursiewe stelsel
relatiewe doeltreffendheid (van 'n beramer)
relatiewe doeltreffendheid (van 'n steekproefontwerp)
relatiewe doeltreffendheid (van 'n toets)
relatiewe frekwensie
relatiewe indeks
relatiewe inligting (volgens Yates )
relatiewe kansverhouding
relatiewe presisie
relatiewe risiko
relatiewe sterkte
relatiewe transvariansie-oppervlakte
relatiewe variansie
repeterende groepsteekproefnemingsplan
replikasie
reproduseerbaarheid
residu
residuele wagtyd
residuvariansie
respons
responsfout
responsie
responsie-indeks
responsindeks
responsmetameter
responsoppervlak
responsoppervlak-ontwerpe
responstydverdeling
retrospektiewe studie
retrospektiewe veranderingspuntprobleem
Rhodes se verdeling
riditanalise
Riemann-verdeling (van Zipf )
rifregressie
rig (v)
rigtingsdata
Ripley se statistieke
risiko
risikofaktor
risikofunksie
risikoverhouding
Robbins-Munro-proses
robuuste beramer
robuustheid
roete-analise
roetesteekproefneming
Room se vierkante
roosdiagram
roosterontwerp
roostersteekproefneming
roostersteekproefneming
roosterverdelings
roostervierkant
Rosenbaum se toets
rotasie
rotasiesteekproefneming
roteerbare ontwerp (volgens Box-Hunter )
rou data
rou telling
Round-Robin-ontwerp
Roy se maksimumwortelkriteria
R-proses
R-tegniek
ruimtelike mediaan
ruimtelike puntproses
ruimtelike sistematiese steekproef
ruimtelike statistiek
ruimte-tyd-trosvorming
ruis
Rutherford se aansteeklikheidsverdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page