ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: I

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ideale indeks
identiese foute
identiese kategoriserings
identifiseerbaarheid
immigrasie
implisiete strata
impulsresponsfunksie
imputasie
indeks
indifferensie
indifferensiegebied (van 'n toets)
indifferensiepeil indeks
indifferensiepunt
indikatorfunksie
indikatorveranderlike
indirekte kleinste kwadrate
indirekte standaardisasie
indirekte steekproefneming (in teenstelling met regstreekse waarneming)
individualiteitskoŽffisiŽnt
individue"
induksie
induktiewe gedrag
ineenstortbaarheid
ineenstortingsgrens
inferensie®le statistiek
infinitesimaal-homogene Poisson-proses
infinitesimale uitsnit
ingebedde Latynse vierkant
ingebedde proses
ingekorte inspeksie
ingrypingsanalise
inherente sydigheid
inhoudsgeldigheid
inkonsekwente beramer
inligtende a priori-verdeling
inligting
inligtinggewende a priori-verdeling
inligtinggewende sensorering
inligtingherwinning (volgens Yates)
inligtingskriterium
inligtingsmatriks
inligtingsteorie
inligtingsverlies (1 fisiese verlies van inligting of 2. onvermoŽ om al die inligting wat in die data bestaan, te onttrek)
inset/uitset-proses
insidensie
insidensiekoers
insidensieontwerpmatriks
insidentele parameters
insluitingstoetse
insluitingswaarskynlikheid
inspeksiediagram
inspeksiehoeveelheid
inspeksielot
instrumentele veranderlike
intensiewe groottes
intensiewe steekproefneming
intensiteit (harmoniese analise)
intensiteitsfunksie
interaksie
interaksiekomponent
interblok
interdesielvariasiewydte
intergegradueerde waardes
interklaskorrelasie
interklasvariansie
interklasvariansie
interkorrelasie
interkwartielvariasiewydte
interne geldigheid
interne kleinste kwadrate (Hartley)
interne regressie (Hartley)
interne variansie
interpenetrasiepeil
interpenetrerende steekproewe
interpolasie
intervalberaming
intervalle met hoogste a posteriori-digtheid
intervalsensorering
intervalverdeling
intrablok
intrablokanalise
intrabloksubgroep
intraklaskorrelasie
intraklasvariansie
intraklasvariansie
intrinsieke akkuraatheid
invariansie
invariansiebeginsel
invariansiemetode
invariant
inverse faktoriaalreeksverdeling
inverse Gauss-verdeling
inverse hipergeometriese verdeling
inverse korrelasie
inverse moment
inverse multinomiaalsteekproefneming
inverse normaaltellingstoets
inverse polinoom
inverse Půlya-verdeling
inverse probleme
inverse reekskorrelasie
inverse sinustransformasie
inverse steekproefneming
inverse transformasiemetode
inverse verdeling
inverse waarskynlikheid
inversie
invloed
invloed
invloedfunksie
invloedryke waarneming
invloedskromme
Irwin-verdeling
Ising-Stevens-verdeling
isodines
isokurties
isokurtose
isometriese kaart
isomorfisme
isotoniese regressiefunksie
isotropie
isotropiese verdeling
itemanalise
itemanalise
iteratief-herweegde kleinste kwadrate
iteratiewe geweegde kleinste kwadrate
iteratiewe proporsionele passing
iteratiewe proporsionele skalering

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page