ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: E

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

ED50
Edgeworth se reeks
Edgeworth-indeks
Edgeworth-uitbreiding
eenduidigheid
eenkantige toets
eenrigtingklassifikasie
eenstadiumsteekproefneming
eentoppig
eentydmodel
eenveranderlike verdeling
eenvormige spektrum
eenvormige steekproeffraksie
eenvormige tellingstoets (Wheeler en Watson)
eenvormigheidsproef
eenvoudige ewekansige steekproefneming
eenvoudige steekproef
eenvoudige struktuur
eenvoudige tabel
eerste binnekomspunt
eerste limietstelling
eerstedeurgang-tyd
eerstehelftegemiddelde
eerstestadium-eenheid
eerstesyferverdeling
eersteterugkeer-tyd
effektiewe eenheid
effektiewe variasiewydte
effektiewe vryheidsgrade
effekveranderlike
effekwysiger
Efron se selfkonsekwentheidsalgoritme
egte proses
egte verdeling
Ehrenfest-model
eievektor
eiewaarde
eindige boogsinusverdeling
eindige Markov-ketting
eindige populasie
eindige steekproefbreekpunt
eindige vermenigvuldiger
eindigepopulasie-korreksie
eindigesteekproef-korreksie
eindkorreksies
eindoppervlakte (van 'n verdeling)
eindpuntberaming
Eisenhart-modelle
ekologiese mistasting
ekologiese studie
ekonometrie
eksakte chi-kwadraattoets (Fisher-Yates)
eksakte statistiese metode
eksakte toets
eksogene veranderlike
eksperimentele eenheid (in landboukundige opnames en -ondersoeke)
eksperimentele fout
eksperimentele ontwerp
ekspertstelsel
eksponensiaaldispersiemodel
eksponensiaalfamilie
eksponensiaalgladstryking
eksponensiaalkromme
eksponensiaalregressie
eksponensiaalverdeling
ekstensiewe groottes
eksterne geldigheid
eksterne variansie (variansie tussen primÍre eenhede)
ekstraperiode-oorskakelontwerp
ekstra-Poisson-variasie
ekstrapolasie
ekstrapolasievooruitberaming
ekstreemgemiddelde
ekstreemgestudentifieerde deviaat
ekstreemkwosiŽnt
ekstreemproses (Dwass)
ekstreemrangsomtoets
ekstreemstatistiek
ekstreemwaardes
ekstreemwaardeverdelings
ekstreme indeks
ekstreme intensiteit
ekwinormaalverdeling
ekwivalensieklas
ekwivalensietoetsing
ekwivalente deviaat
ekwivalente dosis
ekwivalente steekproewe
ekwivariante beramer
elementÍre eenheid
elementÍre hernuwing-stelling
elementÍre kontras
Elfving-verdeling
eliminasie
elk-met-elk-vergelyking
ellipsoÔdale normaalverdeling
elliptiese afknotting
elliptiese normaalverdeling
ellipties-simmetriese verdelings
elliptisiteit
EM-algoritme
empiriese aanneemlikheid
empiriese Bayes-beramer
empiriese Bayes-prosedure
empiriese eksponensiaalfamilie
empiriese probit
empiriese statistiese model
empiriese verdelingsfunksie
endogene veranderlike
Engset-verdeling
enkelblind
enkelfaktorteorie (van Spearman )
enkelgeskakelde blokontwerp
enkelskakelingstrosvorming
enkelsteekproefneming
enkelsteekproefplan
enkelvoudige abnormale kromme
enkelvoudige hipotese
enkelvoudige roosterontwerp
ensemble
ensemble-gemiddelde
entropie
epidemie
epidemiese proses
epidemiologie
epsilon-onafhanklikheid
ergodiese toestand
ergodisiteit
Erlang se formule
Erlang-verdeling
essai
Esseen se lemma
Esseen-tipe benadering
essensiŽle volledigheid (van 'n klas van beslissingsfunksies)
etiek
eugenetika
Euklidiese afstand
Euler se vermoede
evolusie-indeks
evolusionÍre bewerking (optimaliseringsprosedure van Box in volskaalse prosesse)
evolusionÍre proses
evolusionÍre spektrum (spektrum vir 'n niestasionÍre stogastiese proses)
ewe sommering
ewekansig waargeneem
ewekansig
ewekansige beginpunt
ewekansige blokke
ewekansige getalle
ewekansige seleksie
ewekansige steekproef
ewekansige steekproeffout
ewekansige tessellasie
ewekansige volgorde
ewekansigegetal-generator
ewekansigetoedelings-ontwerp
ewekansiggebalanseerde ontwerp
ewekansigheidsgrade
ewekansig-ontbrekend
eweredige steekproefneming
ewewig
ewewigshernuwingsproses
ewewigsverdeling

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page