ISI - INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE


Afrikaans: D

Full list  -  - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W  - Y Z              

D≤-statistiek
D'Agostino se toets
Dalenius se stellling
Dandekar se korreksie
Daniel se toets
Daniels-rangkorrelasiekoŽffisiŽnt
Darmois-Koopman-Pitman-stelling
Darmois-Koopman-verdelings
Darmois-Skitovich-stelling
data
data-aanvullingsalgoritme
data-analise
databasis
datadiepte
datareduksie
dataverskerping
datum
David se leŽsel-toets
David-Barton-toets
De Finetti se stelling
deelreeks
deelreeks
deelsteekproef
deelsteekproefneming
defekte eenheid
defekte steekproef
defekte waarskynlikheidsverdeling
defektiewe eenheid
defektiewesverhouding
definiŽrende kontras (of relasie)
dekking
dekkingsprobleme
dekkingswaarskynlikheid
dekonvolusie
Delaunay-triangulasie
delta-indeks (van Gini)
deltametode
deltaverdeling
Delthiel-poligoon
demodulasie
demografie
dempingsfaktor
dendrogram
derdemagskorrelasie
desiel
deskundige stelsel
determinantkorrelasie
determinerende veranderlike
deterministiese model
deterministiese proses
deterministiese tendens
deterministiese verdeling
deurlopende steekproefplanne
deursnee-opname
deviaat n.
deviansie
deviansieresidu
diagonale regressie (Frisch)
diepte-stratifikasie
differensiaalproses
differensie-differensiaalvergelyking
diffuse a priori-verdeling
diffusie-indeks
diffusieproses
dig
digammafunksie
digitale rekenaar
digotome veranderlike
digotomie
digtheidsberaming
digtheidsfunksie
dimensiereduksie
dimensievermindering
Dimroth-Watson-verdeling
dinamiese behandelingstoedeling
dinamiese model
dinamiese model
dinamiese programmering
dinamiese stogastiese proces
direkte korrelasie
direkte standaardisasie
direkte steekproefneming
direkte waarskynlikheid
Dirichlet-reeks-verdeling
Dirichlet-verdeling
Dirichlet-verteŽling
diskontinue proses
diskontinue veranderlike
diskrepansie
diskrete golfietransformasie
diskrete lognormaalverdeling
diskrete magreeksverdeling
diskrete normaalverdeling
diskrete Pareto-verdeling
diskrete proses
diskrete proses
diskrete reghoekige verdeling
diskrete stogastiese veranderlike
diskrete stogastiese veranderlike
diskrete tipe III-verdeling
diskrete uniforme sirkelverdeling
diskrete veranderlike
diskrete verdeling
diskrete waarskynlikheidsverdeling
diskriminantanalise
disnormaliteit
dispersie
dispersieanalise
dispersie-indeks
disseksie (van heterogene verdelings)
divergensie
divergensiekoŽffisiŽnt
diversiteitsindeks
Divisia se indeks
Divisia-Roy-indeks
Dixon se statistieke
Dn+-statistiek (Wald-Wolfowitz)
dobbelaarsbankrotskap
dobbelmasjienprobleme
Dodge se deurlopende steekproefnemingsplan
doelgerigte steekproef
doeltreffende beramer
doeltreffendheid
doeltreffendheidsekwivalensie
doeltreffendheidsfaktor
doeltreffendheidsindeks
doeltreffendste beramer
dominerende strategie
Donsker se stelling
Doolittle-tegniek
D-optimaalontwerp
dosismetameter
dosisresponskromme
dosisrespons-verhouding
Downton se beramers
draaipunt
draerveranderlike
Dragstedt-Behrens-metode
drempelmodel
drempelstellings
driedimensionele rooster
driehoekige assosiasieskema
driehoekige meervoudig geskakelde blokontwerp
driehoekige ontwerp
driehoekige verdeling
driehoekiggeskakelde blokke (enkel- of dubbel-)
driehoektoets
driepunt-essai
driepunt-yking
driereeksstelling (Kolmogorov )
driestadium-kleinstekwadrate
drievoudige rooster
drievoudige vergelykings
d-skeiding-stelling
duaalproses
duaalstelling
dualiteit
dubbelbinomiaalverdeling
dubbelblind
dubbeldigotomie
dubbele niesentrale F-verdeling
dubbeleksponensiaalregressie
dubbeleksponensiaalverdeling
dubbelhipergeometriese verdeling
dubbellogaritmewet
dubbellogaritmiese grafiek
dubbelomkeerontwerp
dubbel-Pareto-kromme
dubbel-Poisson-verdeling
dubbelsensorering
dubbelsteekproefneming
dubbelstogastiese matriks
dubbelstogastiese Poisson-proses
dubbelstrengeling
dubbelverhoudingsberamer
Duncan se toets
Dunn se toets
Dunnett se toets
duplikaatsteekproef
Durbin se meerstadiumvariansieberamer
Durbin-Watson-statistiek
Dvoretsky se stogastiese benaderingstelling
Dwass-Steel-toets

back

Disclaimer: The ISI accepts no responsibility whatsoever for the content of the terms listed. The Glossary is provided as a free service to statisticians. This Glossary may not be copied, reproduced or retained in any form whatsoever without the express permission of the ISI.


Back to ISI Home Page